Kabinet sportů
Publikováno: 1. 3. 2024 09:32
Autor: Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.

Semestrální sporty

Seznam volitelných sportů pro letní semestr zde.

Mapky sportovišť jsou k nahlédnutí zde.

Sporty probíhající v prostorách VŠPJ (Kruhový trénink, Stolní tenis, Sebeobrana) jsou poskytovány studentům zdarma. Ostatní sporty jsou zpoplatněny platbou za semestr (příspěvkem na pronájem). Poplatek je třeba zaplatit do konce 3. výukového týdne semestru, a to bezhotovostně na účet školy: 86-2735860297/0100. Specifický symbol naleznete v IS jako číslo pro platby spojené se studiem (IS-osobní-platby a symboly). Nutno uvést variabilní symbol, viz anotace předmětu nebo přehled sportů.

 

Přehled semestrálních sportů poskytovaných Kabinetem sportů VŠPJ

Pozn. V každém aktuálním semestru je vypisována konkrétní skladba sportů, která nemusí zahrnovat všechny sporty z této dlouhodobé nabídky. Je proto vždy třeba sledovat aktuální přehled pro daný semestr.
 • Sport - Aerobik: A – Zaměření na aerobik: Aerobní cvičení vhodné především pro studentky, za doprovodu hudby i bez ní, vytváření vlastních sestav, strečink. Možnost cvičení Pilates. B – Zaměření na tanec: tvorba a trénink taneční sestavy (choreografie na hudbu), střídání tanečních stylů street dance a rock and roll, teamová příprava finálové sestavy, vystupování na plese či tanečních závodech.
 • Sport - Badminton: Nácvik a zdokonalování obranných a útočných činností, dvouhra, čtyřhra, turnaje pořádané školou, příp. účast na dalších turnajích. Hraje se v hale TJ Start, kde je k dispozici 6 hřišť pro dvouhru.
 • Sport - Bojové sporty: Cílem je seznámit studenty s obsahem bojových sportů a úpolů, zásadami jejich využití. Studenti se naučí také zvládnout základní prvky sebeobrany. Úpoly jsou tělesná cvičení, při kterých dochází ke kontaktu se soupeřem. V přímém střetnutí se usiluje o překonání jeho odporu nebo o jeho porážku. Úpoly úzce souvisí se sebeobranou. Předmět poskytuje elementární znalosti a dovednosti v oblasti úpolů. Bojové umění je soustava postupů nebo tradic, které učí, jak se chovat v boji s protivníkem, bojový sport toto umění potom prověřuje v soutěžní formě.
 • Sport - Basketbal: Nácvik základních herních činností jednotlivce (driblink, střelba, dvojtakt), útočné kombinace, zónová a osobní obrana. Základy teorie basketbalu a pravidla. Vše se procvičuje ve hře, během semestru nejméně dva miniturnaje družstev.
 • Sport - Florbal:  Základní pravidla hry, zdokonalování herních činností jednotlivce a nácvik kombinací. Účast na turnajích pořádaných školou, případně účast v soutěži. Nově bude otevřena skupina určená pro dívky.
 • Sport - Futsal:  Nácvik útočných a obranných činností jednotlivce, nácvik kombinací, pro zájemce možná účast v městské lize malé kopané.
 • Sport - Gynegymnastika (pro VS a PA): Cílem předmětu je seznámit studenty se zdravotním cvičením, které je specificky soustředěno na období mateřství. Postupy, metody či výběr pohybové aktivity jsou odlišné pro jednotlivá období těhotenství. Cvičení je vhodné i jako prevence inkontinence a funkční sterility. Škála cviků pro celé období těhotenství (rozděleno do tří částí odpovídající jednotlivým trimestrům a pro období po porodu); základy jógy a pilates pro těhotné – zaměřeno především držení těla – personální trénink v posilovně nebo pro domácí cvičení; cvičení na velkých míčích a s overbally; cvičení na bosu; cvičení pro zvládnutí jednotlivých dob porodních; cvičení v prvních dnech po porodu a v šestinedělí atd.
 • Sport - Kondiční cvičení: A – posilovna: Seznámení se strukturou posilovací jednotky, vytvoření individuálních tréninkových plánů. Kruhový trénink, individuální řízené posilování. Základní teoretické poznatky a podíl výživy na úspěšném tréninku. Zásoba cviků pro rozehřátí, rozcvičení a závěrečnou relaxaci včetně strečinku. B – tělocvična: Toto cvičení je vhodné zejména pro dívky, probíhá v tělocvičně školy a spojuje jednoduchý aerobní trénink (bez náročných aerobikových choreografií) s přiměřeným posilováním, které je cíleně zaměřeno na zlepšení kondice a formování postavy. 
 • Sport - Lanové a lezecké aktivity: Nácvik techniky lezení, slaňování a jištění na umělé stěně. Výška stěny 5,5 m, šířka 15 m. Cesty jsou odstupňovány podle obtížnosti a jsou pravidelně měněny. Podle možnosti cvičení na nízkých a vysokých lanových překážkách.
 • Sport - Lokomoční outdoorové aktivity: Předmět zahrnuje pohyb ve volné přírodě a v příhodných městských lokalitách. Obsahuje tyto formy pohybu: kondiční běh (tempo dle schopností a možností studentů); jogging (běh volným tempem, při němž lze i rozmlouvat, může být střídán i chůzí); walking (rychlá chůze ve sportovním duchu); Nordic Walking (rychlá chůze s použitím speciálních holí, možno užít též trekkingových holí); orientační aktivity (běh, chůze, dle možností i jízda na kole spojená s orientací v terénu a hledáním stanovišť za pomoci mapy, buzoly apod.); šifrovací aktivity (běh, chůze spojená s hledáním stanovišť na základě rozluštění šifer a různých hádanek, většinou ve vícečlenných hlídkách); pěší turistika (jeden výlet s kulturně-poznávacím motivem). 14 tréninkových jednotek, minimálně jedna věnována každé z aktivit, ostatní podle výběru studentů.
 • Sport - Plavání: Kondiční plavání a zdokonalování techniky jednotlivých plaveckých způsobů – kraul, znak, prsa, případně motýlek. Výcvik bude přizpůsoben úrovni frekventantů. Maximální počet plavců na jedné dráze – 8.
 • Sport - Sebeobrana: Nácvik bezpečných pádů, základních obranných úderů a kopů. Základy sebeobrany - teorie a nácvik pádů. Chvaty a hmaty v sebeobraně. Obrana proti útoku nožem. Psychologická průprava. Zneškodnění útočícího protivníka – obrana proti kopům a úderům. Sebeobrana s využitím prvků karate, juda a ostatních úpolových sportů a bojových umění.
 • Sport - Spinning: Jízda na stacionárních kolech za doprovodu hudby – rychlostní, vytrvalostní, intervalové pojetí tréninku.
 • Sport - Stolní tenis: Nácvik a zdokonalování herních situací, dvouhra, čtyřhra v hale SK Jihlava, kde je k dispozici šest stolů.
 • Sport - Tenis: Nácvik a zdokonalování obranných a útočných činností, dvouhra, čtyřhra, turnaje pořádané školou, příp. účast na dalších turnajích. Podle počasí buď v přetlakové hale TENISCENTRA, kde jsou k dispozici tři kurty, nebo na antukových kurtech téhož centra. 
 • Sport - Volejbal: Nácvik základních herních činností jednotlivce (odbíjení obouruč spodem, vrchem, podání, smeč, blok). Základní teorie volejbalu a pravidla. Vše se procvičuje ve hře, během semestru nejméně dva miniturnaje družstev.
 • Sport - Zdravotní TV: Cvičení pro správné držení těla. Cvičení podle metody L. Mojžíšové. Cvičení podle R. Brunkow. Jógová cvičení. Uvolňovací, protahovací a posilovací cvičení. Diagnostika. Balanční cvičení. Cvičení s pomůckami – velké míče, bosu a jiné. Spinální cviky.
 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...