Pravidla pro udělování zápočtů za sportovní aktivity

Sportovní aktivity (semestrální sporty a sportovní kurzy) jsou nabízeny primárně studentům v prezenční formě studia. Úspěšným zakončením získává student zápočet a jeden kredit za každou absolvovanou aktivitu. V průběhu studia lze absolvovat libovolný počet sportů, ale do celkového počtu se započítávají maximálně dva kredity získané za sportovní aktivity. Studenti kombinované formy studia se pochopitelně mohou účastnit semestrálních sportů a sportovních kurzů po předchozí domluvě s vedoucím kabinetu sportů, ale bez nároku na získání zápočtu a kreditu za tuto aktivitu.

Podrobné informaci k organizaci výuky a udělování zápočtů ze sportovních aktivit na VŠPJ naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401