Semestrální sporty

Přehled volitelných sportů pro aktuální semestr naleznete zde

Mapky sportovišť jsou k nahlédnutí zde

Sporty probíhající v prostorách VŠPJ (Kruhový trénink, Jogalates, Pilates, Sebeobrana a Pádlování) jsou poskytovány studentům zdarma. Ostatní sporty jsou zpoplatněny platbou za semestr (příspěvkem na pronájem). S platbou vyčkejte po absolvování první hodiny v semestru. Poplatek je třeba zaplatit do konce 3. výukového týdne semestru, a to bezhotovostně na účet školy: 86-2735860297/0100. Specifický symbol: naleznete v IS jako číslo pro platby spojené se studiem (IS-osobní-platby a symboly). Nutno uvést variabilní symbol, viz anotace předmětu nebo přehled sportů.

Přehled semestrálních sportů poskytovaných Kabinetem sportů VŠPJ

Pozn. V každém aktuálním semestru je vypisována konkrétní skladba sportů, která nemusí zahrnovat všechny sporty z této dlouhodobé nabídky. Je proto vždy třeba sledovat aktuální přehled pro daný semestr.
 • Sport - Aerobik: A – Zaměření na aerobik: Aerobní cvičení vhodné především pro studentky, za doprovodu hudby i bez ní, vytváření vlastních sestav, strečink. Možnost cvičení Pilates. B – Zaměření na tanec: tvorba a trénink taneční sestavy (choreografie na hudbu), střídání tanečních stylů street dance a rock and roll, teamová příprava finálové sestavy, vystupování na plese či tanečních závodech.
 • Sport - Badminton: Nácvik a zdokonalování obranných a útočných činností, dvouhra, čtyřhra, turnaje pořádané školou, příp. účast na dalších turnajích. Hraje se v hale TJ Start, kde je k dispozici 6 hřišť pro dvouhru.
 • Sport - Bojové sporty: Cílem je seznámit studenty s obsahem bojových sportů a úpolů, zásadami jejich využití. Studenti se naučí také zvládnout základní prvky sebeobrany. Úpoly jsou tělesná cvičení, při kterých dochází ke kontaktu se soupeřem. V přímém střetnutí se usiluje o překonání jeho odporu nebo o jeho porážku. Úpoly úzce souvisí se sebeobranou. Předmět poskytuje elementární znalosti a dovednosti v oblasti úpolů. Bojové umění je soustava postupů nebo tradic, které učí, jak se chovat v boji s protivníkem, bojový sport toto umění potom prověřuje v soutěžní formě.
 • Sport - Basketbal: Nácvik základních herních činností jednotlivce (driblink, střelba, dvojtakt), útočné kombinace, zónová a osobní obrana. Základy teorie basketbalu a pravidla. Vše se procvičuje ve hře, během semestru nejméně dva miniturnaje družstev.
 • Sport - Florbal:  Základní pravidla hry, zdokonalování herních činností jednotlivce a nácvik kombinací. Účast na turnajích pořádaných školou, případně účast v soutěži. Nově bude otevřena skupina určená pro dívky.
 • Sport - Futsal:  Nácvik útočných a obranných činností jednotlivce, nácvik kombinací, pro zájemce možná účast v městské lize malé kopané.
 • Sport - Gynegymnastika (pro VS a PA): Cílem předmětu je seznámit studenty se zdravotním cvičením, které je specificky soustředěno na období mateřství. Postupy, metody či výběr pohybové aktivity jsou odlišné pro jednotlivá období těhotenství. Cvičení je vhodné i jako prevence inkontinence a funkční sterility. Škála cviků pro celé období těhotenství (rozděleno do tří částí odpovídající jednotlivým trimestrům a pro období po porodu); základy jógy a pilates pro těhotné – zaměřeno především držení těla – personální trénink v posilovně nebo pro domácí cvičení; cvičení na velkých míčích a s overbally; cvičení na bosu; cvičení pro zvládnutí jednotlivých dob porodních; cvičení v prvních dnech po porodu a v šestinedělí atd.
 • Sport - Kondiční cvičení: A – posilovna: Seznámení se strukturou posilovací jednotky, vytvoření individuálních tréninkových plánů. Kruhový trénink, individuální řízené posilování. Základní teoretické poznatky a podíl výživy na úspěšném tréninku. Zásoba cviků pro rozehřátí, rozcvičení a závěrečnou relaxaci včetně strečinku. B – tělocvična: Toto cvičení je vhodné zejména pro dívky, probíhá v tělocvičně školy a spojuje jednoduchý aerobní trénink (bez náročných aerobikových choreografií) s přiměřeným posilováním, které je cíleně zaměřeno na zlepšení kondice a formování postavy. 
 • Sport - Lanové a lezecké aktivity: Nácvik techniky lezení, slaňování a jištění na umělé stěně. Výška stěny 5,5 m, šířka 15 m. Cesty jsou odstupňovány podle obtížnosti a jsou pravidelně měněny. Podle možnosti cvičení na nízkých a vysokých lanových překážkách.
 • Sport - Lokomoční outdoorové aktivity: Předmět zahrnuje pohyb ve volné přírodě a v příhodných městských lokalitách. Obsahuje tyto formy pohybu: kondiční běh (tempo dle schopností a možností studentů); jogging (běh volným tempem, při němž lze i rozmlouvat, může být střídán i chůzí); walking (rychlá chůze ve sportovním duchu); Nordic Walking (rychlá chůze s použitím speciálních holí, možno užít též trekkingových holí); orientační aktivity (běh, chůze, dle možností i jízda na kole spojená s orientací v terénu a hledáním stanovišť za pomoci mapy, buzoly apod.); šifrovací aktivity (běh, chůze spojená s hledáním stanovišť na základě rozluštění šifer a různých hádanek, většinou ve vícečlenných hlídkách); pěší turistika (jeden výlet s kulturně-poznávacím motivem). 14 tréninkových jednotek, minimálně jedna věnována každé z aktivit, ostatní podle výběru studentů.
 • Sport - Plavání: Kondiční plavání a zdokonalování techniky jednotlivých plaveckých způsobů – kraul, znak, prsa, případně motýlek. Výcvik bude přizpůsoben úrovni frekventantů. Maximální počet plavců na jedné dráze – 8.
 • Sport - Sebeobrana: Nácvik bezpečných pádů, základních obranných úderů a kopů. Základy sebeobrany - teorie a nácvik pádů. Chvaty a hmaty v sebeobraně. Obrana proti útoku nožem. Psychologická průprava. Zneškodnění útočícího protivníka – obrana proti kopům a úderům. Sebeobrana s využitím prvků karate, juda a ostatních úpolových sportů a bojových umění.
 • Sport - Spinning: Jízda na stacionárních kolech za doprovodu hudby – rychlostní, vytrvalostní, intervalové pojetí tréninku.
 • Sport - Stolní tenis: Nácvik a zdokonalování herních situací, dvouhra, čtyřhra v hale SK Jihlava, kde je k dispozici šest stolů.
 • Sport - Tenis: Nácvik a zdokonalování obranných a útočných činností, dvouhra, čtyřhra, turnaje pořádané školou, příp. účast na dalších turnajích. Podle počasí buď v přetlakové hale TENISCENTRA, kde jsou k dispozici tři kurty, nebo na antukových kurtech téhož centra. 
 • Sport - Volejbal: Nácvik základních herních činností jednotlivce (odbíjení obouruč spodem, vrchem, podání, smeč, blok). Základní teorie volejbalu a pravidla. Vše se procvičuje ve hře, během semestru nejméně dva miniturnaje družstev.
 • Sport - Zdravotní TV: Cvičení pro správné držení těla. Cvičení podle metody L. Mojžíšové. Cvičení podle R. Brunkow. Jógová cvičení. Uvolňovací, protahovací a posilovací cvičení. Diagnostika. Balanční cvičení. Cvičení s pomůckami – velké míče, bosu a jiné. Spinální cviky.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401